Uslovi korišćenja

Vlasništvo nad sadržajem

Internet sajt SUPEROGLASI.RS koji obuhvata celokupan sadržaj, sav tekst, slike, audio i video materijal u vlasništvu su portala SuperOglasi pri čemu su sva prava zadržana, uko­liko nije naznačeno drugačije.Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na sajtu, pristajete na uslove i pravila. SuperOglasi zadržavaju pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da isti stupaju na snagu danom njihove objave. Saznanje o pro­meni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja.

Upotreba i zaštita podataka

 
Prilikom korišćenja sajta, dužni ste da osigurate potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete, a SuperOglasi čine sve kako bi se zaštitila privatnost ličnih podataka oglašivača u skladu sa zakonskim propisima i oni će biti korišćeni samo u svrhu spajanja oglašivača i korisnika.
Portal zadržava pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Uredbom o oglašavanju i usvojenim pravilima našeg marketing tima.
Korišćenjem sajta saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani, saglasno ovim uslovima korišćenja.
SuperOglasi prikupljaju samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.
Svi dostavljeni podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo radnicima SuperOglasa, kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, uz strogo poštovanje načela zaštite privatnosti.

Nije dozvoljeno oglašavanje:

 • Opojnih droga
 • Oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu,ili ga vređaju, ili bilo kome nanose štetu
 • Pornografije
 • Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 • Oružja (osim sportskog i trofejnog)
 • Duvanskih proizvoda.
 • Alkoholnih pića (osim vina i piva)
 • Lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine
 • Hrane, mleka i pića za bebe
 • Ulaznica za razne manifestacije
 • Piratskih kopija proizvoda.

SuperOglasi zadržavaju pravo na korekturu takvih oglasa ili će biti odmah uklonjeni bez prethodnog obaveštavanja oglašivača, a u skladu sa usvojenim pravilima našeg marketing tima.

Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja, njihovo preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima, ili kopiranje (preslikavanje) bilo koje strane Sajta na nekom drugom sajtu bez prethodne pismene saglasnosti urednika SuperOglasa.
Nepoštovanje ovog pravila povlači krivičnu i materijalnu odgovornost.

 

Odgovornost

ne ogovaramo za: 

 • tačnost sadržaja oglasa, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija sa oglasa
 • za eventualno nastali spor izmedju oglašivača i korisnika, sporovi se isključivo rešavaju između oglašivača i korisnika
 • za nepravilnosti u funkcionisanju usled faktora na koje ne možemo da utičemo kao što su, prekid internet veze, kvarova hardverskih komponenti, elementarnih nepogoda, uredbi državnih organa itd...

 

 

© |  Verzija 1.0.1

 

Pethodne verzije